Θέματα Διπλωματικών Εργασιών κ. Σαρηγιαννίδη

22-02-2018


1. Επέκταση δυνατοτήτων των κινητών συσκευών του "Διαδικτύου των Πραγμάτων" με εικονικές μηχανές.
2. Μελέτη απόδοσης τεχνικών Μη-Ορθογώνιας Πολλαπλής Πρόσβασης σε φορητά δίκτυα 5ης γενιάς
3. Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για την εφαρμογή μεθόδων και αλγορίθμων ανάλυσης συναισθήματος
4. Ανάλυση, υλοποίηση και αξιολόγηση μοντέλων μηχανικής μάθησης σε εφαρμογές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας.
5. Ανίχνευση Εισβολών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων με Χρήση Τεχνικών Βαθιάς Μάθησης
6. Ανάλυση συναισθήματος και virality στο twitter, μια συγκριτική μελέτη των υλοποιημένων λεξικών συναισθήματος
7. Ανίχνευση Εισβολών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων με Χρήση Τεχνικών Βαθιάς Μάθησης