Θέματα Διπλωματικών Θ. Ζυγκιρίδη (Ενδεικτικοί Τίτλοι)

21-02-2018


- Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε τηλεπικοινωνιακές συχνότητες και βελτιστοποίηση παραμέτρων.

- Υπολογιστική μοντελοποίηση διατάξεων μεταϋλικών σε δύο διαστάσεις.

- Υπολογιστική μελέτη διατάξεων μεταϋλικών με τεχνικές ομογενοποίησης.

- Υπολογιστική μελέτη διατάξεων γραφενίου με τεχνικές πεπερασμένων διαφορών χωρίς περιορισμό χρονικού βήματος.

- Προσομοιωτική μελέτη κεραιών γραφενίου σε συχνότητες THz.

- Μοντελοποίηση γεωμετρικών αβεβαιοτήτων τυπωμένων κεραιών με τεχνικές πολυωνυμικού χάους.