Θέματα διπλωματικών εργασιών κ. Σαρηγιαννίδη

06-03-2017


1. Κατανεμημένη αποθήκευση δεδομένων για το “Διαδίκτυο των Πραγμάτων”
2. Δημιουργία Τεχνητού Συνόλου Δεδομένων για Ανίχνευση Ανωμαλιών σε Έξυπνες Κινητές Συσκευές
3. Ανάπτυξη Πλατφόρμας Διαχείρισης Αιτήσεων για το Πρόγραμμα Erasmus+
4. Ανάπτυξη Προσομοιωτή για την Μελέτη του Προτύπου NG-PON2