Θέματα διπλωματικών εργασιών κ. Στεργίου

01-03-2017


1. "Παραλληλοποίηση αλγορίθμων συνέπειας τόξου (arc consistency)"
2. "Σύγκριση γενικών ευριστικών διάταξης μεταβλητών (variable ordering heuristics) για Δυαδικά Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών"
3. "Επίλυση Προβλημάτων Ικανοποίησης Περιορισμών συνδυάζοντας Simulated Annealing και Διάδοση Περιορισμών"
4. "Παραλληλοποίηση του αλγορίθμου ακτινωτής τοπικής αναζήτησης (local beam search)"
5. "Arc Consistency για μαζικά δεδομένα"