Έξυπνη Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας και Τεχνολογίες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, με ακρωνύμιο SEEMBEET

24-05-2019


Σκοπός του έργου είναι η προηγμένη Διαχείριση της Ζήτησης σε Έξυπνα Δίκτυα με τη χρήση Σύγχρονων Πρωτοκόλλων Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΚΝΧ. Η Ελληνική πλευρά ανέλαβε τη δοκιμαστική λειτουργία συμβατότητας ενός συμβατικού μικροδικτύου με το πρωτόκολλο ΚΝΧ και η Τουρκική πλευρά την προσομοίωση του συστήματος.  

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Number

Organisation

Country

1

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ελλάδα

2

Πολυτεχνείο Κωνσταντινούπολης – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ITU)

Τουρκία

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  • 78.520,00 €

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ολοκληρώθηκε το 2017   

http://www.edalab.itu.edu.tr/seembeet/sym/index.html