Προστασία του περιβάλλοντος με την προώθηση της βιομάζας για αντικατάσταση των στερεών καυσίμων σε ηλεκτροπαραγωγή και θέρμανση, με ακρωνύμιο BIOFOSS

24-05-2019


Η κύρια ιδέα είναι να επεκταθεί η χρήση βιομάζας για θέρμανση στην περιοχή ως καθαρή μορφή ενέργειας. Αυτό θα γίνει και μέσα από μια σειρά δράσεων δημοσιότητας και διάχυσης, καθώς και από τεχνικές επισκέψεις σε περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η βιομάζα χρησιμοποιείται εκτενώς.

Επίσης, υλοποιήθηκε ένα πιλοτικό σύστημα μικρής τηλεθέρμανσης για δύο σχολεία με χρήση βιομάζας.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Number

Organisation

Country

1

ΔΕΤΕΠΑ-Αμύνταιο

Ελλάδα

3

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ελλάδα

6

Δήμος Μπίτολα

Βόρεια Μακεδονία

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  • 501.902,00 €

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ολοκληρώθηκε το 2017   

www.biofoss-project.eu 

biofoss-second