Πιλοτικό υβριδικό σύστημα φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων του δήμου Κοζάνης

24-05-2019


Σκοπός του έργου είναι να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί ο σταθμός φόρτισης από Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) των ηλεκτρικών αυτοκινήτων e-Golf του δήμου Κοζάνης.

Number Organisation Country
1

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ελλάδα

2

Δήμος Κοζάνης

Ελλάδα

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  • 30.000,00 €