Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς

24-05-2019


Ο στόχος του έργου είναι να προετοιμάσει το φάκελο που θα υποβληθεί για ενεργειακή αναβάθμιση στην αντίστοιχη πρόσκληση του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. Το έργο περιλαμβάνει την ενεργειακή επιθεώρηση του κτιρίου, την παραγωγή του φακέλου του κτιρίου που εμπεριέχει τα σχέδια, τυχόν αδειοδοτήσεις, την ενεργειακή καταγραφή του κτιρίου και τις αντίστοιχες προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και φυσικά τα τεύχη δημοπράτησης.

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Number

Organisation

Country

1

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ελλάδα

2

Νοσοκομείο Καστοριάς

Ελλάδα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  • 50.000,00 €