Ερευνητικά Έργα


Το τρέχον χρονικό διάστημα το Τμήμα συμμετέχει στα ακόλουθα ερευνητικά / αναπτυξιακά προγράμματα. Στη λίστα που ακολουθεί συμπεριλαμβάνονται τα προγράμματα που αναμένεται να ξεκινήσουν το 2011. • “Common Methodology for the implementation of digital local agenda and its impact on regional digital policies” – DLA (INTERREG)
 • “European Forest Fire Monitoring using Information Systems” – EFFMIS (INTERREG)
 • “Natural Language Processing: Techniques, Applications and Challenges” – NaLaProTAC (Erasmus Intensive Program – IP)
 • “Development of Efficient and Robust Controllers for Advanced Energy Systems” – DECADE
 • “Improving capacity of Jordanian Research in Integrated Renewable Energy and Water supply” - JoRIEW
 • “Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας” – (ΕΠΕΑΕΚ)
 • “eUniversity” – (ΕΣΠΑ)
 • “eAlumni” – (ΕΣΠΑ)
 • “Ερευνητικές Υποδομές ΠΔΜ” – ΕρΥπΠΔΜ (ΕΣΠΑ)
 • “Efficient Algorithms for Reachability and Path Selection Problems” – (Κοινωφελές Ίδρυμα Ι.Σ. Λάτση)
 • “Documentation and analysis of endangered languages” – (Κοινωφελές Ίδρυμα Ι.Σ. Λάτση)
 • “Προσαρμοστικοί Αλγόριθμοι και Μέθοδοι Λήψης Ευφυών Αποφάσεων σε Προβλήματα Ικανοποίησης και Βελτιστοποίησης Περιορισμών” – (ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ)
 • “Ανάπτυξη Μοντέλου Πρόβλεψης Ρύπανσης Υδάτινων Πόρων με τη χρήση Δικτύου Πολυπαραμετρικών Αισθητήρων” – (ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ)