3ο εξάμηνο


Μάθημα: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά IΤίτλος μαθήματος Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι
Κωδικός μαθήματος ΜΚ15
Είδος μαθήματος Υποχρεωτικό
Επίπεδο μαθήματος Προπτυχιακό
Έτος σπουδών 2ο
Εξάμηνο 3ο
Πιστωτικές μονάδες ECTS 5
Ιστοσελίδα eclass.uowm.gr/courses/ICTE109/
Ώρες ανά εβδομάδα 4 (2ώρες θεωρία, 2 ώρες ασκήσεις)
Διδάσκων Θεόδωρος Ζυγκιρίδης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Περιεχόμενο μαθήματος Εισαγωγικά στοιχεία. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις α΄ τάξης. Εξισώσεις χωριζομένων μεταβλητών. Ακριβείς εξισώσεις, ολοκληρωτικοί παράγοντες. Γραμμικές εξισώσεις. Επίλυση με αντικατάσταση. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις ανώτερης τάξης. Γραμμικές εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές. Υποβιβασμός τάξης. Επίλυση μη ομογενών εξισώσεων. Μετασχηματισμός Laplace και χρήση του για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων. Επίλυση διαφορικών εξισώσεων με δυναμοσειρές, ομαλά και ιδιάζοντα σημεία. Συστήματα διαφορικών εξισώσεων, επίλυση με τη μέθοδο των πινάκων. Μιγαδικοί αριθμοί. Μιγαδικές συναρτήσεις. Παραγώγιση μιγαδικών συναρτήσεων. Ολοκλήρωση μιγαδικών συναρτήσεων.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα:
 • να γνωρίζουν τα μαθηματικά μοντέλα για συγκεκριμένα φυσικά προβλήματα,
 • να αναγνωρίζουν τη γενική μορφή διαφορικών εξισώσεων,
 • να εφαρμόζουν κατάλληλες μεθόδους για την εύρεση γενικών και μερικών λύσεων,
 • να επιλύουν προβλήματα αρχικών τιμών,
 • να βρίσκουν λύσεις με τη μορφή σειρών,
 • να αξιοποιούν το μετασχηματισμό Laplace,
 • να επιλύουν συστήματα διαφορικών εξισώσεων,
 • να επιλύουν γραφικά συγκεκριμένες κατηγορίες διαφορικών εξισώσεων,
 • να αντιμετωπίζουν βασικά θέματα μιγαδικής ανάλυσης.
Προαπαιτούμενα μαθήματα Απαιτούνται γνώσεις από τα μαθήματα:
Μαθηματική Ανάλυση Ι
Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ
Γραμμική Άλγεβρα
Μέθοδοι διδασκαλίας Διαλέξεις, φροντιστηριακές ασκήσεις
Αξιολόγηση Ενδιάμεση γραπτή εξέταση (25%), τελική γραπτή εξέταση (75%)
Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική
Βιβλιογραφία
 • W. E. Boyce ‐ R. C. Diprima, Στοιχειώδεις Διαφορικές Εξισώσεις & Προβλήματα Συνοριακών Τιμών, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, 1999.
 • Θ. Ρασσιάς, Μαθηματικά ΙΙ β έκδοση, ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Έκδοση: 2η/2017.
 • Τραχανάς Στέφανος, Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, 2008.
 • Κάρολος Σεραφειμίδης, Διαφορικές Εξισώσεις, Εκδόσεις "σοφία", 2010.
 • ΝΙΚΟΛΑΟΣ M. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ, Διαφορικές Εξισώσεις: Συνήθεις και Μερικές. Θεωρία και Εφαρμογές από τη Φύση και τη Ζωή, ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Έκδοση: 2η/2017.
 • Μυλωνάς Νίκος, Σχοινάς Χρήστος, Διαφορικές Εξισώσεις, Μετασχηματισμοί και Μιγαδικές Συναρτήσεις, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ, Έκδοση: 1η/2015
 • Κραββαρίτης Δ., Εισαγωγή στις Διαφορικές εξισώσεις, ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Έκδοση: 1η/2014.
 • David Logan, J., A First Course in Differential Equations [electronic resource], Heal‐Link/Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
 • Soare, Mircea V. Teodorescu, Petre P. Toma, Ileana, Ordinary Differential Equations with Applications to Mechanics [electronic resource], Heal‐Link/Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.


Διδάσκων: Ζυγκιρίδης Θεόδωρος