4ο εξάμηνο


Μάθημα: Ηλεκτρονική IΚωδικός Μαθήματος: ΜΚ25
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 4
Κατεύθυνση: Μάθημα κορμού
Ομάδα: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες διδασκαλίας: 5
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE304/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Περιεχόμενο:

Εισαγωγή, Θεωρήματα Thevenin και Norton, Θεωρία Ημιαγωγών, Ενδογενείς και Εξωγενείς Ημιαγωγοί. Επαφή p‐n. Δίοδοι, Οι Τρεις Προσεγγίσεις, Πόλωση, Χαρακτηριστικές. Κυκλώματα Διόδων, Ειδικές Δίοδοι, Δίοδος Zener, Δίοδος Schottky και Varactor. Διπολικά Τρανζίστορ, Γραμμή Φορτίου και Σημείο Λειτουργίας Q, Μοντέλα AC, Πρότυπα π και Τ. Κυκλώματα Ενισχυτών, Ενισχυτές Τάσης (CE), Ενισχυτής Καταρράκτης μιας ή πολλών βαθμίδων, Ενισχυτές Ρεύματος (CC), Τρανζίστορ Darlington, Ενισχυτές Darlington και Ενισχυτές Iσχύος. Εισαγωγή στους Διαφορικούς και Τελεστικούς Ενισχυτές.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
 • Ο φοιτητής αποκτά γνώση του πεδίου εφαρμογής, των νόμων και βασικών αρχών της Ηλεκτρονικής. 
 • Ο φοιτητής μαθαίνει να χρησιμοποιεί τις παραπάνω γνώσεις για την επίλυση και  αντιμετώπιση σχετικών πρακτικών προβλημάτων και θεμάτων.  
 • Ο φοιτητής αποκτά τις γνώσεις και την πρακτική επιδεξιότητα να αναλύει και να κατανοεί βασικά ηλεκτρονικά κυκλώματα. 
 • Οι φοιτητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και με ασφάλεια τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό. 
 • Με τις εργαστηριακές ασκήσεις που είναι υποχρεωμένοι να εκπονήσουν, οι  φοιτητές αποκτούν την εμπειρία να κατασκευάζουν και να χαρακτηρίζουν πειραματικά μία σειρά βασικών κυκλωμάτων. 
 • Οι φοιτητές αποκτούν την ικανότητα άμεσης αναγνώρισης βασικών κυκλωμάτων ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν την λειτουργία του εκάστοτε εξοπλισμού.   
 • Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στο να αναγνωρίζουν τυπικές βλάβες στα διδαχθέντα κυκλώματα.   
 • Οι γνώσεις του μαθήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε οι φοιτητές να δημιουργούν τα δικά τους τυπικά κυκλώματα υλοποιημένα σε breadboards.
Προαπαιτούμενα:

Κανένα

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Διαλέξεις, Δίωρες Εβδομαδιαίες Εργαστηριακές Ασκήσεις και Φροντιστηριακές Ασκήσεις

Αξιολόγηση:

Ο βαθμός της θεωρίας τους μαθήματος προκύπτει από το βαθμό της γραπτής εξέτασης καθώς και εκείνης των ενδεχόμενων εξετάσεων προόδου. Ο βαθμός του εργαστηρίου του μαθήματος είναι αυτός της τελικής εξέτασης, στον οποίο συνεκτιμώνται ποιοτικά και ο βαθμός των παραδοτέων εργασιών. Ο τελικός βαθμός μαθήματος υπολογίζεται ενδεικτικά με βάση την παρακάτω εξίσωση. ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ= 0.75(ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑΣ)+0.25 (ΒΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ), αν (ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑΣ)≥ 5 ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ= ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, αν ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑΣ<5.

Βιβλιογραφία:
 1. ΧΑΡΙΤΑΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1, ΔΕΜΕΡΝΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Έκδοση: 1/2013.
 2. Λουτρίδης Σπυρίδων, Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ, Έκδοση: 2η/2017.
 3. Schultz, Grob's Basic Electronics w/Student CD, Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε., 2007.
 4. Malvino A., Bates D., Ηλεκτρονική, 8η Έκδοση, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2016.
Διδάσκων: Γαύρος Κωνσταντίνος