4ο εξάμηνο


Μάθημα: Ηλεκτρονική IΤίτλος μαθήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι
Κωδικός μαθήματος ΜΚ25
Είδος μαθήματος ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Επίπεδο μαθήματος Προπτυχιακό
Έτος σπουδών 2ο
Εξάμηνο 4ο
Πιστωτικές μονάδες ECTS 5
Ιστοσελίδα eclass.uowm.gr/courses/ICTE304/
Ώρες ανά εβδομάδα 4
Διδάσκων Ανδρέας Αναστασόπουλος (Έκτακτος)
Περιεχόμενο μαθήματος Εισαγωγή, Θεωρήματα Thevenin και Norton, Θεωρία Ημιαγωγών, Ενδογενείς και Εξωγενείς Ημιαγωγοί. Επαφή p‐n. Δίοδοι, Οι Τρεις Προσεγγίσεις, Πόλωση, Χαρακτηριστικές. Κυκλώματα Διόδων, Ειδικές Δίοδοι, Δίοδος Zener, Δίοδος Schottky και Varactor. Διπολικά Τρανζίστορ, Γραμμή Φορτίου και Σημείο Λειτουργίας Q, Μοντέλα AC, Πρότυπα π και Τ. Κυκλώματα Ενισχυτών, Ενισχυτές Τάσης (CE), Ενισχυτής Καταρράκτης μιας ή πολλών βαθμίδων, Ενισχυτές Ρεύματος (CC), Τρανζίστορ Darlington, Ενισχυτές Darlington και Ενισχυτές Iσχύος. Εισαγωγή στους Διαφορικούς και Τελεστικούς Ενισχυτές.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες
 • Ο φοιτητής αποκτά γνώση του πεδίου εφαρμογής, των νόμων και βασικών αρχών της Ηλεκτρονικής
 • Ο φοιτητής μαθαίνει να χρησιμοποιεί τις παραπάνω γνώσεις για την επίλυση και αντιμετώπιση σχετικών πρακτικών προβλημάτων και θεμάτων.
 • Ο φοιτητής αποκτά τις γνώσεις και την πρακτική επιδεξιότητα να αναλύει και να κατανοεί βασικά ηλεκτρονικά κυκλώματα.
 • Οι φοιτητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και με ασφάλεια τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό.
 • Με τις εργαστηριακές ασκήσεις που είναι υποχρεωμένοι να εκπονήσουν, οι φοιτητές αποκτούν την εμπειρία να κατασκευάζουν και να χαρακτηρίζουν πειραματικά μία σειρά βασικών κυκλωμάτων
 • Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στο να αναγνωρίζουν τυπικές βλάβες στα διδαχθέντα κυκλώματα.
 • Οι γνώσεις του μαθήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε οι φοιτητές να δημιουργούν τα δικά τους τυπικά κυκλώματα υλοποιημένα σε breadboards.
Προαπαιτούμενα μαθήματα Κανένα
Μέθοδοι διδασκαλίας Διαλέξεις, Δίωρες Εβδομαδιαίες Εργαστηριακές Ασκήσεις και Φροντιστηριακές Ασκήσεις
Αξιολόγηση Ο βαθμός της θεωρίας τους μαθήματος προκύπτει από το βαθμό της γραπτής εξέτασης καθώς και εκείνης των ενδεχόμενων εξετάσεων προόδου. Ο βαθμός του εργαστηρίου του μαθήματος είναι αυτός της τελικής εξέτασης, στον οποίο συνεκτιμώνται ποιοτικά και ο βαθμός των παραδοτέων εργασιών. Ο τελικός βαθμός μαθήματος υπολογίζεται ενδεικτικά με βάση την παρακάτω εξίσωση. ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ= 0.75(ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑΣ)+0.25 (ΒΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ), αν (ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑΣ)≥ 5 ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ= ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, αν ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑΣ<5.
Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική
Βιβλιογραφία
 • ΧΑΡΙΤΑΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1, ΔΕΜΕΡΝΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, 2006.
 • ΧΑΡΙΤΑΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 2, ΔΕΜΕΡΝΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, 2007.
 • Schultz, Grob's Basic Electronics w/Student CD, Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε.
 • Malvino A., Bates D., Ηλεκτρονική, 7η Έκδοση, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2012.


Διδάσκων: Αναστασόπουλος Ανδρέας