Θέματα διπλωματικών εργασιών από τον κ. Πρωτοψάλτη

12-10-2018


- Εφαρμογή εικονικού μουσείου εικονικής πραγματικότητας Ένα εικονικό μουσείο είναι μια ψηφιακή οντότητα που βασίζεται στα χαρακτηριστικά ενός μουσείου, προκειμένου να ενισχύσει την εξατομίκευμένη διαδραστική εμπειρία των χρηστών. Ένα εικονικό μουσείο μπορεί να σχεδιαστεί γύρω από συγκεκριμένα αντικείμενα (συλλογές ή

εκθέματα) με σκοπό την εμφάνιση της τρισδιάστατης ψηφιακής αναπαραστάσής τους.  Αντικείμενο της διπλωματικής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας ενός εικονικού μουσείου με σκοπό την διαδραστική περιηγηση του χρήστη και την εμφάνιση τρισδιάστατων και δισδιάστατων μοντέλων πολιτιστικών εκθεμάτων (πίνακες, αγάλματα, κλπ.).

Παράλληλα με τη πλοήγηση, η εφαρμογή θα εμφανίζει, με οπτικό ή ακουστικό τρόπο, πληροφορίες για τα εκθέματα.

Προαπαιτούμενα: Unity3D

 

 - Εφαρμογή εντοπισμού θέσης για εσωτερικούς χώρους (Indoor Positioning

System)

Ένα σύστημα εντοπισμού θέσης για εσωτερικούς χώρους έχει στόχο τον εντοπισμό αντικειμένων ή ανθρώπων μέσα σε ένα κτίριο, όπου το GPS δεν είναι διαθέσιμο, χρησιμοποιώντας φως, ραδιοκύματα, μαγνητικά πεδία, ακουστικά σήματα ή άλλες αισθητηριακές πληροφορίες που συλλέγονται από κινητές συσκευές. Αντικείμενο της διπλωματικής είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη συστήματος εντοπισμού θέσης βασισμένο σε δίκτυο WIFI με τον μικροελεγκτή Arduino. Το σύστημα θα λειτουργεί κάνοντας χρήση την τεχνική Time Difference of Arrival ώστε να υπολογίζει με ακρίβεια τη θέση του arduino στον εσωτερικό χωρο.