Θέματα διπλωματικών εργασιών κ. Στεργίου

04-10-2014


1) Τίτλος: "Παραλληλοποίηση αλγορίθμων συνέπειας τόξου (arc consistency)"

2) Τίτλος: "Μελέτη αλγορίθμων για περιορισμένη συνέπεια μονοπατιού (restricted path consistency)"

3) Τίτλος: "Υλοποίηση αλγορίθμων συνέπειας τόξου για περιορισμούς με πίνακες"

4) Τίτλος: "Παραλληλοποίηση του αλγορίθμου ακτινωτής τοπικής αναζήτησης (local beam search)"

5) Τίτλος: "Υλοποίηση αλγορίθμων για γραμμικούς περιορισμούς"