Θέματα διπλωματικών εργασιών από τον κ. Δασυγένη

13-03-2014


Τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών ανακοινώνονται κάθε εξάμηνο στη διεύθυνση:
http://arch.icte.uowm.gr/thesis.php .

Τα θέματα που βρίσκονται υπό την επίβλεψη του κ. Δασυγένη, όπως και όλα τα θέματα που έχουν ολοκληρωθεί υπό την εποπτεία του, βρίσκονται στη διεύθυνση
https://arch.icte.uowm.gr/mdasyg/mdthesis.php .

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για κάποιο θέμα, μπορούν να κλείσουν ηλεκτρονικό ραντεβού για συνάντηση στο γραφείο, στη διεύθυνση
http://arch.icte.uowm.gr/schedule/ ,

αφού μελετήσουν τις "Οδηγίες Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, υπό την επίβλεψη του κ. Μηνά Δασυγένη", στη διεύθυνση:
https://arch.icte.uowm.gr/mdasyg/pdfs/requesting_diplomat_thesis.pdf