Θέματα διπλωματικών εργασιών από θεματικές περιοχές κ. Φαχαντίδη

12-03-2014


Οι προτεινόμενες διπλωματικές εργασίες ανήκουν στην περιοχή Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή, με προέκταση σε συγγενείς χώρους (Ρομποτική, embedded systems, αισθητήρες, ευφυή συστήματα, κτλ).

Διαπραγματεύονται τεχνολογίες και λογισμικό που υποστηρίζουν διάδραση πέρα από το κλασσικό περιβάλλον (οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, κτλ.) και αξιοποιούν είτε νέες πολύ-αισθητηριακές τεχνολογίες (π.χ. Ms Kinect, mobile devices), είτε τεχνολογίες με κίνηση και απτικότητα (ρομποτική, σερβομηχανισμούς, κατασκευές).