ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π.Μ.Σ «Μηχατρονική (Mechatronics)»

08-06-2024


Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Μηχατρονική (Mechatronics)»

Το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας Π.Μ.Σ. «Μηχατρονική - Mechatronics» είχε ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 και επανιδρύθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 55 παρ. 10 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 3585/τ. Β’/26-9-2019, τροπ. ΦΕΚ 6726/τ. Β’/31-12-2021, ΦΕΚ 2865/τ. Β’/21-5- 2024, ΦΕΚ 3215/τ. Β’/6-6-2024). Ο νέος κύκλος αρχίζει τον Οκτώβριο του 2024 και η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.4957/2022, κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου (αρ. συνεδρίασης: 190/20-07-2023, ΦΕΚ 4741/τ. Β’/27-7-2023). Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά από 17-06-2024 έως 6-09-2024. Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικά μόνο την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους με εκτυπωμένη την αίτηση μέσω ταχυδρομείου ή courier ή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Μηχατρονική», στη ΖΕΠ Κοζάνης Τ.Κ. 50150.

Η αναλυτική προκήρυξη και η αίτηση ευρίσκονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ «Μηχατρονική» http//mechatronics.uowm.gr .