Κληροδοτήματα "εις μνήμην Μαρίας Ζαούση", "ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ" και "Λεωνίδας Νικολαϊδης", ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

01-04-2024


Για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, σας διαβιβάζουμε:

1. Τα υπ' αριθμ. *3282/28-03-2024* και *3285/28-03-2024*, ανακοίνωση και προκήρυξη αντίστοιχα, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών που αφορά στην επιλογή υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό από τα έσοδα του κληροδοτήματος "εις μνήμην Μαρίας Ζαούση", ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

2. Τα υπ' αριθμ. *3280/28-03-2024* και *3283/28-03-2024*, ανακοίνωση και προκήρυξη αντίστοιχα, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών που αφορά στη χορήγηση έξι (6) υποτρόφων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ", ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

3. Τα υπ' αριθμ. *3281/28-03-2024* και *3284/28-03-2024*, ανακοίνωση και προκήρυξη αντίστοιχα, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών που αφορά σε χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή κλινική έρευνα στο εξωτερικό, με επιλογή, στον τομέα της ιατρικής από τα έσοδα του κληροδοτήματος "Λεωνίδας Νικολαϊδης", ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.