Ενημερωτικό δελτίου στο πλαίσιο της επιστημονικής και ακαδημαϊκής συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας

01-04-2024


Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων το υπ' αριθμ. 29282/Ζ1/20 03-2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού που αφορά στη διαβίβαση ενημερωτικού δελτίου στο πλαίσιο της επιστημονικής και ακαδημαϊκής συνεργασίας Ελλάδας - Γαλλίας.