Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους, Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»

22-02-2024


Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο
υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση
Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους,
Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας» - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.