Τσεχία: Χορήγηση υποτροφιών για θερινά προγράμματα σλαβικών σπουδών 2024

20-02-2024


Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση όλων ενδιαφερομένων το υπ' αριθμ.
17266/Ζ1/19-02-2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και
Αθλητισμού που αφορά σε χορήγηση υποτροφιών για θερινά προγράμματα
σλαβικών σπουδών 2024.