Παράταση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης για όλους τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

20-11-2023


Παράταση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη χορήγηση δωρεάν
σίτισης για όλους τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024