ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

16-11-2023


Καλούνται οι επιτυχόντες μετεγγραφής/μετακίνησης, του ακαδημαϊκού έτους 2023 -2024, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,  να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος  από την Πέμπτη 16/11/2023 έως και την Τετάρτη 22/11/2023.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 

1. Εκτυπωμένη την αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπογεγραμμένη στο τέλος της σελίδας.

2. Όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση μετεγγραφής (επικυρωμένα όπου χρειάζεται), σύμφωνα πάντα με την εγκύκλιο του Υπουργείου.

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

4. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

5. Βεβαίωση εγγραφής από το τμήμα προέλευσης.

6. Φωτοτυπία Απολυτηρίου Λυκείου (δεν απαιτείται επικύρωση)

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (δεν απαιτείται επικύρωση)

8. ΑΜΚΑ φοιτητή (φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασφάλισης ή φωτοτυπία οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, όπου φαίνεται ο ΑΜΚΑ) (δεν απαιτείται επικύρωση)

 

Η υποβολή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτούντων θα διενεργηθεί σύμφωνα με την εγκύκλιο 130441/Ζ1/13-11-2023 του Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού.

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ece@uowm.gr ή ιδιόχειρα στην Γραμματεία του Τμήματος.