ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΗΜΜΥ 2Η ΕΚΔΟΣΗ

18-01-2023


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΗΜΜΥ 2Η ΕΚΔΟΣΗ

Σας ενημερώνουμε οτι τα μαθήματα επι πτυχίω για τους ΗΜΜΥ και ΜΠΤ θα προστεθούν το συντομότερο δυνατόν στο πρόγραμμα. 

Παρακαλούμε για τον έλεγχο του προγράμματος καθημερινά.