ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΗΜΜΥ ΚΑΙ Τ.Ε.

17-01-2023


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΗΜΜΥ ΚΑΙ Τ.Ε.

Σας ενημερώνουμε οτι τα μαθήματα επι πτυχίω για τους ΗΜΜΥ και ΜΠΤ θα προστεθούν το συντομότερο δυνατόν στο πρόγραμμα. 

Παρακαλούμε για τον έλεγχο του προγράμματος καθημερινά.