Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 6:00

20-09-2022


Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση το ΦΕΚ τ.Β’ 4756/09-09-2022 που αφορά στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 6:00.

Στον πίνακα του άρθρου 1 (Α/Α: 8) γίνεται αναφορά στα προληπτικά μέτρα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.