Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022 και ώρα 6:00

28-07-2022


Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση το ΦΕΚ τ.Β’ 3891/23-07-2022 που αφορά στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022 και ώρα 6:00.

 

Στον πίνακα του άρθρου 1 (Α/Α: 8) γίνεται αναφορά στα προληπτικά μέτρα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/41172539c397123647954e35087f5e9375ec.html θα βρείτε το συνημμένο ΦΕΚ.