Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 6:00

15-06-2022


Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση το ΦΕΚ τ.Β’ 3004/14-06-2022 που αφορά στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 6:00.

Στον πίνακα του άρθρου 1 (Α/Α: 8) γίνεται αναφορά στα προληπτικά μέτρα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/64648a2275834a10a94d28b868ba8007dfa2.html θα βρείτε το συνημμένο ΦΕΚ.