Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00 έως και την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00

01-06-2022


Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση το ΦΕΚ τ.Β’ 2676/31-05-2022 που αφορά στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00 έως και την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00.

Στον πίνακα του άρθρου 1 (Α/Α: 8) γίνεται αναφορά στα προληπτικά μέτρα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/0104b77d3013c4901c6c8f37f2da39cf04e6.html θα βρείτε το συνημμένο ΦΕΚ.