Σύγκριση δύο μεθόδων για αναζήτηση, εισαγωγή και διαγραφή εγγραφών ακέραιων αριθμών

05-04-2013


Προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών του κ. Κώστα Στεργίου:

  • Σύγκριση δύο μεθόδων για αναζήτηση, εισαγωγή και διαγραφή εγγραφών ακέραιων αριθμών
  • Υλοποίηση και πειραματική σύγκριση δύο γενικών αλγορίθμων συνέπειας τόξου (arc consistency)
  • Συνδυασμός Α* και min-conflicts για την επίλυση προβλημάτων ικανοποίησης περιορισμών
  • Υλοποίηση ενός απλού επιλύτη για Sudoku με χρήση μεθόδων τοπικής συνέπειας
  • Ταίριασμα υπογραφημάτων με τοπική αναζήτηση