Πρόγραμμα εξεταστικής Π.Ε.-Νέα 4η έκδοση

28-08-2020


Αλλαγές στα μαθηματα:

 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών

Δίκτυα Νέας Γενιάς

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

 

Για τα μαθήματα που προσφέρονται από άλλα τμήματα, οι φοιτητές θα πρέπει να συμβουλεύονται το πρόγραμμα εξετάσεων των αντίστοιχων τμημάτων

Το μάθημα 'Τεχνολογία, Καινοτομία, Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα' είναι το μάθημα με τίτλο Εισαγωγή στην Οικονομική ΕπιστήμηΜπακούρος / Κοντογιάννη, και δίνεται στις 7/10/2020 15:00-17:00 όπως φαίνεται στο πρόγραμμα των  Μηχανολόγων Μηχανικών.