Πρόγραμμα εξεταστικής Π.Ε.-Νέα έκδοση

25-08-2020


Νέα έκδοση του προγράμματος για ΗΜΜΥ και ΜΠΤ με τις εξής αλλαγές:
1) Προσθήκη μαθημάτων "Δίκτυα Υπολογιστών Ι" και "Μικροεπεξεργαστές" μόνο για το ΜΠΤ

2) Τροποποίηση όσων μαθημάτων είχαν δηλωθεί να διεξαχθούν διά ζώσης σε εξ΄αποστάσεως, με αλλαγή ημερομηνίας και ώρας όπου κρίθηκε απαραίτητο.