ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ

20-05-2020


Προς ενημέρωση σας επισυνάπτεται  το υπ΄αριθμ. 57118/Ζ1/15-5-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την παροχή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε φοιτητές μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων.