Δημοσίευση σε ΦΕΚ τ.Β' 1831/13-5-2020 του κανονισμού PhD και του Εργαστηρίου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής

18-05-2020


Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ τ.Β’ 1831/13-5-2020δημοσιεύτηκε α) η αριθμ. 5785 απόφαση που αφορά στον κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών και β) η αριθμ. 5787 πρυτανική πράξη που αφορά στην ίδρυση του εργαστηρίου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Ευφυών Συστημάτων και Βελτιστοποίησης».