ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες", "Πρακτική Άσκηση" , "Πιθανότητες και Στατιστική" και "Μικροεπεξεργαστές"

25-11-2019


Ενημερώνουμε τους φοιτητές που δικαιούνται και επιθυμούν να δηλώσουν τα μαθήματα "Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες", "Πρακτική Άσκηση" , "Πιθανότητες και Στατιστική" και "Μικροεπεξεργαστές" ότι είναι διαθέσιμα στο σύστημα και μπορούν να προχωρήσουν στη δήλωσή τους.