Ευκαιρίες Απασχόλησης για φοιτητές και νέους απόφοιτους από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος – ESA

21-11-2019


Αποστολή του ESA είναι η διαμόρφωση της ανάπτυξης των δυνατοτήτων της Ευρώπης σχετικά με το διάστημα και η εξασφάλιση συνεχιζόμενων επενδύσεων στο διάστημα, ώστε να προκύπτουν οφέλη για τους πολίτες της Ευρώπης.

 

Την περίοδο από 15/11 έως 15/12 πραγματοποιούνται αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα YGT της ESA. Το YGT είναι ένα ετήσιο πρόγραμμα που απευθύνεται σε νέους απόφοιτους (μέχρι 1 χρόνο μετά την λήψη του πτυχίου) και παρέχει θέσεις εργασίας στην ESA σε άτομα χωρίς προϋπηρεσία.  Κατά κανόνα προσλαμβάνονται περίπου 100 άτομα κάθε χρόνο. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες από όλες τις χώρες μέλη της ESA (συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα). Περισσότερες πληροφορίες:  http://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Apply_now_for_2019_YGT_opportunities

 

Επίσης οι φοιτητές του τμήματος μπορούν να κάνουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στα ακόλουθα προγράμματα της ESA:

 

1.      Εκπαίδευση στις Επικοινωνίες Αεροσκαφών:

http://www.esa.int/Education/ESA_Academy/New_opportunity_for_students_to_learn_about_spacecraft_communications2

2.      Μηχανική Διαστημικών Συστημάτων:

http://www.esa.int/Education/ESA_Academy/Student_applications_now_open_for_ESA_Academy_s_Space_Systems_Engineering_Training_Course_2020