Μετεγγραφές-Αντιστοιχίες Τμημάτων

03-07-2019


Με την υπ' αριθμ. 104100/Ζ1 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2656/τ.Β'/1-7-2019) ανακοινώνονται οι Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020