Προθεσμία υποβολής αιτήσεων φοιτητών του Τμήματος (πρώην) Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

02-07-2019


Αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων φοιτητών του Τμήματος (πρώην) Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών τους στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, λήγει στις 31-07-2019.

Για την ενημέρωσή σας για το νέο πρόγραμμα σπουδών παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος. Ο σύνδεσμος είναι Σπουδές/Προπτυχιακές/Μαθήματα.

Επίσης, συνημμένα θα βρείτε σχετική αίτηση, την οποία θα πρέπει να μας αποστείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο ece@uowm.gr