Αναπλήρωση μαθήματος Γραμμικής Άλγεβρας

19-12-2018

Πρόοδος στο μάθημα της Γραμμικής Άλγεβρας δεν θα υπάρξει αυτό το εξάμηνο. 

Το μάθημα της Γραμμικής Άλγεβρας για την εβδομάδα της 17-12-2018 και του φοιτητές του ΤΜΠΤ, θα γίνει στο Αμφιθέατρο ή άλλη αίθουσα του κτιρίου του ΤΜΠΤ στις 20-12-2018 και ώρα 18.00-21.00.