Αναπλήρωση μαθήματος Τηλεπισκόπησης

19-12-2018

Πρόοδος στο μάθημα της Τηλεπισκόπησης δεν θα υπάρξει αυτό το εξάμηνο.

Το μάθημα της Τηλεπισκόπησης για την εβδομάδα της 17-12-2018 θα γίνει σε ένα από τα Εργαστήρια του ΤΜΠΤ ή άλλη αίθουσα του κτιρίου του ΤΜΠΤ στις 20-12-2018 και ώρα 09.00-11.00 και αν είναι δυνατόν μέχρι τις 13.00.