Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

21-06-2018

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά τους ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος από 25-06-2018 μέχρι και 09-07-2018.