Ορκωμοσία και Ηλεκτρονική εγγραφή αποφοίτων στο Γραφείο Διασύνδεσης

20-06-2018

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος που έχουν τελειώσει τις υποχρεώσεις τους και επιθυμούν να ορκιστούν τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 να κάνουν μαζί με την αίτηση ορκωμοσίας και Ηλεκτρονική εγγραφή στο Γραφείο Διασύνδεσης στη διεύθυνση:

https://career.uowm.gr/career-office-registration/  

προκειμένου το Πανεπιστήμιο να πραγματοποιήσει απογραφή των στοιχείων αποφοίτων του.