Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών ΗΜΜΥ και ΜΠΤ

26-05-2023

Ενόψει της ορκωμοσίας 19/7/2023, οι ημερομηνίες παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών είναι οι εξής:

 

Τετάρτη5/7/2023 και Πέμπτη6/7/2023

 

Όσοι από τους φοιτητές επιθυμούν να παρουσιάσουν τη Διπλωματική τους Εργασία κατά τις ημερομηνίες αυτές θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος, αυτοπροσώπως (ώρες 11:00 – 13:00) ή με courier ή με απλό ταχυδρομείο:

 

(1) Αίτηση Εξέτασης Δ.Ε συμπληρωμένη σε word αρχείο με αναγραφόμενο τον σωστό τίτλο Δ.Ε στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα (Επισυνάπτεται -Να αποσταλεί  και ηλεκτρονικά σε word στο ece@uowm.gr)

 

(2) 1 έντυπο αντίγραφο του κειμένου της ΔΕ  για τον επιβλέποντα

 

(3) 1 ψηφιακό αντίγραφο σε οπτικό δίσκο (CD) για τη βιβλιοθήκη, ο οποίος περιλαμβάνει εκτός από το κείμενο και τα αρχεία που δημιουργήθηκαν από το φοιτητή κατά την εκπόνηση της ΔΕ, όπως πηγαία αρχεία, αρχεία μετρήσεων κ.α.

 

(4) την πρώτη σελίδα του Text - only report από το λογισμικό turnitin , που αναγράφεται το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης κειμένων και το έντυπο παράδοσης της διπλωματικής εργασίας, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.3816/17-3-2017 (της Συγκλήτου του ΠΔΜ) έγγραφο οδηγιών κατάθεσης εργασιών στο Dspace. (επισυνάπτεται)

 

(5) ο φοιτητής θα πρέπει να τοποθετήσει μια σελίδα στην οποία θα αναφέρεται το κείμενο της σελίδας πνευματικών δικαιωμάτων μέσα στη διπλωματική του (επισυνάπτεται για ηλεκτρονική και εκτυπωμένη καταχώριση)

 

(6) έντυπο παράδοσης διπλωματικής εργασίας (επισυνάπτεται)

 

Παράδοση των παραπάνω δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 23/06/2023.