Πιτιλάκης Αλέξανδρος


depimage

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Έκτακτος
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • 2009 - 2014: Διδακτορικό δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Τίτλος διατριβής: «Ανάλυση, σχεδίαση και χαρακτηρισμός ολοκληρωμένων φωτονικών διατάξεων υβριδικής τεχνολογίας αγωγού-διηλεκτρικού-πυριτίου».
 • 2005 - 2007: Master of Science (MSc) in Electrical Engineering, Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications (ENST), Paris. Specialization: Components and Transmission Systems.
 • 2000 - 2005: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Ειδίκευση: Τηλεπικοινωνίες.
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Ηλεκτρομαγνητισμός
 • Υπολογιστική μηχανική
 • Μικροκύματα και THz τεχνολογία
 • Διάδοση και κυματοδήγηση ΗΜ κυμάτων
 • Μεταϋλικά και μεταεπιφάνειες
 • Κεραίες
 • Φωτονική
 • Πλασμονική
 • Κλασική οπτική
 • Οπτικές ίνες
 • Μη-γραμμικά και ηλεκτρο-οπτικά φαινόμενα
 • Γραφένιο και 2Δ υλικά.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 1. A. Pitilakis and E. E. Kriezis, “Highly nonlinear hybrid silicon-plasmonic waveguides: analysis and optimization,” Journal of the Optical Society of America B, vol. 30, no. 7, Jun. 2013, doi: 10.1364/josab.30.001954.
 2. A. Pitilakis et al., “A Multi-Functional Reconfigurable Metasurface: Electromagnetic Design Accounting for Fabrication Aspects,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 69, no. 3, Mar. 2021, doi: 10.1109/tap.2020.3016479.
 3. A. Pitilakis, D. Chatzidimitriou, T. V. Yioultsis, and E. E. Kriezis, “Asymmetric Si-Slot Coupler With Nonreciprocal Response Based on Graphene Saturable Absorption,” IEEE Journal of Quantum Electronics, vol. 57, no. 3, Jun. 2021, doi: 10.1109/jqe.2021.3071247.
 4. A. Pitilakis et al., “Multifunctional Metasurface Architecture for Amplitude, Polarization and Wave-Front Control,” Physical Review Applied, vol. 17, no. 6, Jun. 2022, doi: 10.1103/physrevapplied.17.064060.
 5. A. Pitilakis and E. E. Kriezis, “Ultrafast pulse propagation in graphene-comprising nanophotonic waveguides considering nonperturbative electrodynamic nonlinearity,” Journal of the Optical Society of America B, vol. 39, no. 10, Sep. 2022, doi: 10.1364/josab.470129.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 56500

Προσωπική ιστοσελίδα: https://users.auth.gr/alexpiti/