Μπαλασάς ΚωνσταντίνοςΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Έκτακτος
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Νοέμβριος 2005) στον Τομέα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής, Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Θέμα Διδακτορικής διατριβής: "Αξιοποίηση Εννοιών από την Υλική Μηχανική για Υπολογισμούς στη Μηχανική του Συνεχούς", (Επιβλέπων Καθηγητής: Βασίλειος Καλπακίδης), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 • Εισαγωγή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα του τμήματος Μαθηματικών, τομέας: "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Μηχανική", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Οκτώβριος 2001.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Μηχανική", Σεπτέμβριος 2001, (Επιβλέπων Καθηγητής: Βασίλειος Καλπακίδης), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 • Το Σεπτέμβρη του 1999 έγινα δεκτός στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Μηχανική". Ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών με μέσο όρο 8,72.
 • Ιούλιος 1999, Πτυχίο Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με βαθμό Λίαν Καλώς 7,15.
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Συμμετρίες Διαφορικών Εξισώσεων και Λύσεις Ομοιότητας (Ροή σε οριακό στρώμα μεταξύ επιφάνειας και ιξώδους ρευστού).
 • Μηχανική του Υλικού Χώρου (Configurational Mechanics).
 • Προβλήματα Μεταβολής Φάσης.
 • Υπολογιστικές Μέθοδοι (Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων).
 • Υπολογιστικοί Κώδικες. Ανάπτυξη και εφαρμογή τους σε προβλήματα Μηχανικής.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 • "Simultaneous solution of momentum and canonical momentum equations",
 • European Journal of Mechanics A/Solids, Vol. 26 (2007) 887-900, K.G. Balassas, V.K. Kalpakides and E.P. Hadjigeorgiou.
 • "The use of material forces in a 1D phase transition problem", Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 196 (2007) 2161-2172, K.G. Balassas, V.K. Kalpakides.
 • "Material forces and phase transitions in elasticity", Archive of Applied Mechanics, Vol. 77 (2006) 135-146, V.K. Kalpakides, K.G. Balassas and C.V. Massalas.
 • "The inverse deformation mapping in the Finite element method", Philosophical Magazine, Vol. 85 (2005) 4257-4275, V.K. Kalpakides and K.G. Balassas.
 • "The use of material forces to improve the Finite element solution in elasticity", Journal of Mechanical Behavior of Materials, Vol. 16 No 4-5 (2005) 269-278, K.G. Balassas, V.K. Kalpakides and G.E. Stavroulakis.
 • "Symmetry Groups and Similarity Solutions for a Free Convective Boundary- Layer Problem", International Journal of Non-Linear Mechanics, Vol. 39 (2004) 1659- 1670, V. K. Kalpakides and K. G. Balassas. ΆΡΘΡΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ
 • "On On the Use of Material Forces in the Finite Element Method ", K.G. Balassas, V.K. Kalpakides and G.E. Stavroulakis. In: Confgurational Mechanics, Eds. V.K. Kalpakides and G.A. Maugin, Balkema, Leiden (2004) 157-166.

ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • "The Use of Inverse Deformation Mapping in Mesh Optimization", V. K. Kalpakides and K. G. Balassas, T.R. Department of Mathematics, University of Ioannina, No 11, Vol. June, 2004.
 • "Symmetries and Similarity Solutions: An Application to Fluid Mechanics" V.K. Kalpakides, K. G. Balassas, T.R. Department of Mathematics, University of Ioannina, No 5, Vol. A, 2003.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο:Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Καραμανλή & Λυγερής, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 56520