Μπαλασάς Κωνσταντίνος


ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Έκτακτος
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

o Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Νοέμβριος 2005) στον Τομέα Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών και Μηχανικής, Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Θέμα Διδακτορικής διατριβής: "Αξιοποίηση Εννοιών από την Υλική Μηχανική
για Υπολογισμούς στη Μηχανική του Συνεχούς", (Επιβλέπων Καθηγητής:
Βασίλειος Καλπακίδης), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
o Εισαγωγή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα του τμήματος Μαθηματικών, τομέας:
"Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Μηχανική", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Οκτώβριος
2001.
o Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και
Μηχανική", Σεπτέμβριος 2001, (Επιβλέπων Καθηγητής: Βασίλειος Καλπακίδης),
Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
o Το Σεπτέμβρη του 1999 έγινα δεκτός στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης
"Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Μηχανική". Ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών με
μέσο όρο 8,72.
o Ιούλιος 1999, Πτυχίο Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με βαθμό
Λίαν Καλώς 7,15.

EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

o Συμμετρίες Διαφορικών Εξισώσεων και Λύσεις Ομοιότητας (Ροή σε οριακό στρώμα
μεταξύ επιφάνειας και ιξώδους ρευστού).
o Μηχανική του Υλικού Χώρου (Configurational Mechanics).
o Προβλήματα Μεταβολής Φάσης.
o Υπολογιστικές Μέθοδοι (Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων).
o Υπολογιστικοί Κώδικες. Ανάπτυξη και εφαρμογή τους σε προβλήματα Μηχανικής

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. "Simultaneous solution of momentum and canonical momentum equations",
European Journal of Mechanics A/Solids, Vol. 26 (2007) 887-900, K.G. Balassas,
V.K. Kalpakides and E.P. Hadjigeorgiou.
2. "The use of material forces in a 1D phase transition problem", Computer Methods in
Applied Mechanics and Engineering, Vol. 196 (2007) 2161-2172, K.G. Balassas,
V.K. Kalpakides.
3. "Material forces and phase transitions in elasticity", Archive of Applied Mechanics,
Vol. 77 (2006) 135-146, V.K. Kalpakides, K.G. Balassas and C.V. Massalas.
4. "The inverse deformation mapping in the Finite element method", Philosophical
Magazine, Vol. 85 (2005) 4257-4275, V.K. Kalpakides and K.G. Balassas.
5. "The use of material forces to improve the Finite element solution in elasticity",
Journal of Mechanical Behavior of Materials, Vol. 16 No 4-5 (2005) 269-278, K.G.
Balassas, V.K. Kalpakides and G.E. Stavroulakis.
6. "Symmetry Groups and Similarity Solutions for a Free Convective Boundary- Layer
Problem", International Journal of Non-Linear Mechanics, Vol. 39 (2004) 1659-
1670, V. K. Kalpakides and K. G. Balassas.
ΆΡΘΡΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ
o "On On the Use of Material Forces in the Finite Element Method ", K.G. Balassas,
V.K. Kalpakides and G.E. Stavroulakis. In: Confgurational Mechanics, Eds. V.K.
Kalpakides and G.A. Maugin, Balkema, Leiden (2004) 157-166.
ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
o "The Use of Inverse Deformation Mapping in Mesh Optimization", V. K.
Kalpakides and K. G. Balassas, T.R. Department of Mathematics, University of
Ioannina, No 11, Vol. June, 2004.
o "Symmetries and Similarity Solutions: An Application to Fluid Mechanics" V.K.
Kalpakides, K. G. Balassas, T.R. Department of Mathematics, University of
Ioannina, No 5, Vol. A, 2003.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Καραμανλή & Λυγερής, Κοζάνη.
+30 2461 0 56520