Δημόκας ΝικόλαοςΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Έκτακτος
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Σχολής Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής, της Θετικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Αποδοτική Ανάκτηση Δεδομένων σε Κατανεμημένα συστήματα Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων. (ελεύθερη μετάφραση στην αγγλική: Efficient Data Retrieval in Wireless Sensor Networks).
 •  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην περιοχή των Πληροφοριακών Συστημάτων, του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 • Τίτλος μεταπτυχιακής διατριβής: Διαμοιρασμός και διαχείριση σχεσιακών δεδομένων σε ομότιμα δίκτυα (ελεύθερη μετάφραση στην αγγλική: Data Management and sharing in peer-to-peer networks).
 •  Πτυχίο στην Επιστήμη των Υπολογιστών, του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 • Τίτλος πτυχιακής εργασίας: Σχεδίαση και Υλοποίηση πολυνηματικού εξυπηρετητή.
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 

My research interests lie on the area of Distributed Systems and Databases. In particular, my research focuses on Wireless Networks (Ad Hoc Nets, Sensor Nets, and Vehicular Nets) and on Mobile-Pervasive Computing. The research interests are:

 • Mobile and Pervasive Computing
 • Data Management (indexing, caching) and Data Dissemination (broadcast scheduling)
  • Distributed Systems over Wireless Networks (MANETs, WSNs, VANETs)
  • Broadcasting/Routing in Ad Hoc Networks, Data Retrieval/Dissemination Wireless Sensor Networks, InterVehicle communications
 • Web Information Retrieval
 • Web Ranking, Social Network Analysis
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές (refereed magazines & journals)


 • N. Dimokas, D. Katsaros and Y. Manolopoulos, “Cooperative Caching in Wireless Multimedia Sensor Networks”, ACM Mobile Networks and Applications, Vol.13, No.3-4, pp.337-356, Aug. 2008.
 • N. Dimokas, D. Katsaros and Y. Manolopoulos, “Energy-Efficient Distributed Clustering in Wireless Sensor Networks”, Journal of Parallel and Distributed Computing (Academic Press/Elsevier), Vol.70, N.4, pp. 371-383, 2010.
 • N. Dimokas, D. Katsaros and Y. Manolopoulos, “Cache Consistency in Wireless Multimedia Sensor Networks”, Ad Hoc Networks (Elsevier), Vol.8, No.2, pp.214--240, 2010.
 • N. Dimokas, D. Katsaros, L. Tassiulas, Y. Manolopoulos, “High Performance, Low Complexity Cooperative Caching for Wireless Sensor Networks”, ACM Wireless Networks, vol. 17, no. 3, pp. 717-737, April, 2011.
 • D. Katsaros, N. Dimokas, L. Tassiulas, “Social Network Analysis Concepts in the Design of Wireless Ad Hoc Networks Protocols”, submitted in journal the special issue of IEEE Network magazine on “Network Science”, vol. 24, no. 6, pp. 23-29, November/December, 2010.

 

 Άρθρα σε διεθνή συνέδρια με κριτές (refereedconferences / symposia


 • D. Katsaros, N. Dimokas and Y. Manolopoulos, “Generalized Indexing for Energy-Efficient Access to Partially Ordered Broadcast Data in Wireless Networks”, Proceedings of the 10th IEEE International Database Engineering and Applications Symposium (IDEAS), IEEE Press, pp. 89-96, Delhi, India, December 11-14, 2006.
 • N. Dimokas, D. Katsaros and Y. Manolopoulos, “Node Clustering in Wireless Sensor Networks by Considering Structural Characteristics of the Network Graph”, Proceedings of the 4th IEEE International Conference on Information Technology : New Generations (ITNG), IEEE Press, pp. 122-127, Las Vegas, Nevada, USA, April 2-4, 2007.
 • N. Dimokas, D. Katsaros, and Y. Manolopoulos, “Cooperative Caching in Wireless Multimedia Sensor Networks”, Proceedings of the 3rd ACM SIGMM International Mobile Multimedia Communications Conference (MobiMedia), ACM Press, pp. 377-382, Nafpaktos, Greece, August 27-29, 2007.
 • N. Dimokas, D. Katsaros, L. Tassiulas and Y. Manolopoulos, “High Performance, Low Overhead Cooperative Caching for Wireless Sensor Networks”, Proceedings of the 10th IEEE International Symposium on a World of Wireless Mobile and Multimedia Networks (WoWMoM),Kos Island,Greece, June 2009.

 

 Κεφάλαια σε διεθνή βιβλία με κριτές (chaptersinrefereedbooks)

 

 • N. Dimokas, D. Katsaros and Y. Manolopoulos, “Cooperative Caching in Wireless Multimedia Sensor Networks", chapter in book Cooperative Wireless Communications, (Yan Zhang, Hsiao-Hwa Chen, Mohsen Guizani, eds.),CRC Press (Taylor & Francis Group), chapter 16, pp.371--390, 2009.
 • N. Dimokas, D.Katsaros, P. Bozanis and Y. Manolopoulos, “Predictive Location Tracking in Cellular and in Ad Hoc Wireless Networks”, chapter in book Mobile Intelligence: when Computational Intelligence Meets Mobile Paradigm, (Laurence T. Yang and Agustinus Borgy Waluyo, eds.), John Wiley & Sons, Inc, chapter 8, pp.163--190, 2010.

 

 Άρθρα σε εθνικά συνέδρια με κριτές (refereedconferences / symposia)

 

 • N. Dimokas, N. Mittas, A. Nanopoulos and L. Angelis, “A Prototype System for Educational Data Warehousing and Mining”, Proceedings of the 12th Panhellenic Conference on Informatics (PCI), Samos Island, Greece, pp.199-203, Aug 2009.
 • Γ. Δημόκας, Κ. Κίττας, Ν. Kατσούλας, Ν. Δημόκας, 2007, “Βαθμονόμηση και επιβεβαίωση προσομοιώματος του μικροκλίματος του θερμοκηπίου κατά τη χειμερινή περίοδο”. Πρακτικά του 5ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, ΕΓΜΕ, pp. 453-461.

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο:Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Καραμανλή & Λυγερής, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 56520