Μιχάλας Άγγελος


depimage
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Καθηγητής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • 1984-1989: Πτυχίο Μαθηματικού Τμήματος, Πανεπιστήμιο Κρήτης. 
 • 1990-1991: Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Τεχνολογία της Πληροφορικής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. 
 • 1991-1992: Μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Κατανεμημένα και Παράλληλα Συστήματα, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. 
 • 1998-2003: Διδακτορικό Δίπλωμα με θέμα «Προηγμένα Συστήματα Διαχείρισης για την παροχή Απόλυτης και Σχετικής Διαφοροποίησης Ποιότητας Υπηρεσιών σε Δίκτυα IP», Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
 • 2005-2011: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Σχεδίαση και εκτίμηση επίδοσης ενσύρματων και ασύρματων δικτύων επικοινωνιών.
 • Διαχείριση δικτύων και  παροχή ποιότητας υπηρεσίας / ποιότητας εμπειρίας.
 • Προηγμένες  κατανεμημένες δικτυακές υπηρεσίες.
 • Τεχνολογία ευφυών κινητών πρακτόρων λογισμικού.
 • Τεχνολογίες υπολογιστικών νεφών.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 • D. J. Vergados, K. Kralevska, Y. Jiang and A. Michalas, "Local Voting: A new distributed bandwidth reservation algorithm for 6TiSCH networks", Computer Networks, Elsevier, Vol. 180, October 2020.
 • Emmanouil Skondras, Angelos Michalas, Dimitrios D. Vergados, “Mobility Management on 5G Vehicular Cloud Computing Systems”, Vehicular Communications Journal, Elsevier, vol. 16, pp. 15-44, April 2019
 • A. Michalas, A. Sgora, D.D. Vergados  "An Integrated MIH-FPMIPv6 Mobility Management Approach for Evolved-Packet System Architectures", Journal of Network and Computer Applications, Elsevier, Vol. 91, pp. 104-119, August 2017, 
 • D. J. Vergados, A. Michalas, A. Sgora, D. D. Vergados, and P. Chatzimisios, “FDASH: A fuzzy-based MPEG/DASH adaptation algorithm,” IEEE Syst. Journal, vol. 10, no. 2, pp. 859–868, June 2016.
 • N.I. Miridakis, D.D. Vergados, A. Michalas, “Dual-hop Communication over a Satellite Relay and Shadowed Rician Channels”, IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol.64 Issue 9, pp.4031–4040, Sept. 2015. 
 • Miridakis, N.I.; Vergados, D.D.; Michalas, A., "Performance Analysis of Successive Decoding Based on Shadowing Side Information Under Non-Identical Composite Fading/Shadowing Channels," IEEE Transactions on Wireless Communications, vol.14, Issue 9, pp.4835-4846, Sept. 2015.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 56525

Προσωπική ιστοσελίδα: https://amichalas.cs.uowm.gr/