Διακρίσεις


Βράβευση καλύτερων δημοσιευμένων ερευνητικών εργασιών σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια:

 • Best Paper Award IEEE ICC 2011
 • Paper Award IEEE ISCC 2011
 • Best Paper Award ICTAI 2007

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

 • Αριθμός ΟΒΙ: 1007295, 2011
 • Αριθμός ΟΒΙ: 1006013, 2008

Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος είναι επισκέπτες καθηγητές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού και προσκεκλημένοι ομιλητές σε ημερίδες και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. • Michalis Georgiadis, Honorary Senior Research Fellow, Imperial College London
 • Pantelis Angelidis, Visiting Lecturer at Universitat de Barcelona
 • Pantelis Angelidis, Visiting Scholar at MIT, Media Lab
 • Sotiria Psoma, Visiting Professor EPFL, School of Engineering
 • Konstantinos Stergiou, Invited Speaker at the Workshop on Bound Reduction Techniques for Constraint Programming and Mixed-Integer Nonlinear Programming, organized by Pietro Belotti, Martine Cerberio, Laurent Granvilliers, and Nick Sahinidis. 2009 (in conjunction with CP-AI-OR-2009).
 • Malamati Louta, Invited Speaker at the Workshop on "Networks – Multimedia and Internet Applications", organized by the Department of Informatics and Computer Technology, Technological Educational Institute of Western Macedonia, 2008.