9ο εξάμηνο


Μάθημα: Τεχνικο-οικονομική ΜελέτηΤίτλος μαθήματος Τεχνικο – οικονομική μελέτη
Κωδικός μαθήματος E8
Είδος μαθήματος Επιλεγόμενο
Επίπεδο μαθήματος Προπτυχιακό
Έτος σπουδών 4ο, 5ο
Εξάμηνο 7ο, 9ο
Πιστωτικές μονάδες ECTS 5
Ιστοσελίδα eclass.uowm.gr/courses/MECH163/
Ώρες ανά εβδομάδα 4
Διδάσκων Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ
Περιεχόμενο μαθήματος Αρχές και μεθοδολογίες οικονομικής αξιολόγησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Μεθοδολογίες σχεδιασμού και βελτιστοποίησης. Δείκτες αξιολόγησης. Τεχνική και οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων. Σχεδιασμός και χρονικός προγραμματισμός. Μεθοδολογία εκπόνησης μελετών τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες Το μάθημα παρουσιάζει συστηματικά τις μεθοδολογίες σχεδιασμού και βελτιστοποίησης βιομηχανικών μονάδων καθώς και της προετοιμασίας μελετών βιωσιμότητας. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να προσεγγίζουν τα θέματα της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης βιομηχανικών μονάδων και να διαχειρίζονται προβλήματα σχεδιασμού και βελτιστοποίησης.
Προαπαιτούμενα μαθήματα Θερμοδυναμική, Μαθηματικά, Στατιστική, Ατμοπαραγωγοί, Τεχνικής & Ενεργειακή Νομοθεσία
Μέθοδοι διδασκαλίας Ώρες διδασκαλίας 52 (Θεωρία: 26, Ασκήσεις: 26) & Κατ’ οίκον εργασίες (3)
Αξιολόγηση Τελική γραπτή εξέταση (υποχρεωτική), Τρεις κατ’ οίκον εργασίες (υποχρεωτικές)
Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική
Βιβλιογραφία
  • Σχεδιασμός και οικονομική ανάλυση εγκαταστάσεων για μηχανικούς, 3rd edition, McGraw Hill, M. Peters, K. Timmerhaus, R. West


Διδάσκων: Σκόδρας Γεώργιος