9ο εξάμηνο


Μάθημα: Έλεγχος ΠοιότηταςΤίτλος μαθήματος Έλεγχος Ποιότητας
Κωδικός μαθήματος E6
Είδος μαθήματος Επιλεγόμενο
Επίπεδο μαθήματος Προπτυχιακό
Έτος σπουδών 4ο, 5ο
Εξάμηνο 7ο, 9ο
Πιστωτικές μονάδες ECTS 5
Ιστοσελίδα eclass.uowm.gr/courses/MECH167/
Ώρες ανά εβδομάδα 4
Διδάσκων Γιώργος Νενές
Περιεχόμενο μαθήματος Εισαγωγή, βασικές έννοιες στατιστικής. Βασικές έννοιες ποιότητας. Έλεγχος ποιότητας αποδοχής με διαλογή. Έλεγχος ποιότητας αποδοχής με μέτρηση. Ανάλυση δυνατοτήτων παραγωγικής διαδικασίας. Γενικές αρχές διαγραμμάτων ελέγχου. Διαγράμματα ελέγχου χαρακτηριστικών διαλογής. Διαγράμματα ελέγχου χαρακτηριστικών μέτρησης. Ειδικά διαγράμματα ελέγχου. Μέθοδοι σχεδίασης διαγραμμάτων ελέγχου. Βασικές έννοιες των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες Το μάθημα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες «επεκτάσεις» - εφαρμογές της Στατιστικής. Στο πλαίσιό του παρουσιάζονται απλές, αλλά και αναβαθμισμένες τεχνικές ελέγχου ποιότητας προϊόντων και διαδικασιών, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε παραγωγική μονάδα. Κατά τη διάρκειά του, επιδιώκεται η επαφή των φοιτητών με το βιομηχανικό κόσμο, μέσω της αντιμετώπισης ρεαλιστικών προβλημάτων - ασκήσεων με εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων.
Προαπαιτούμενα μαθήματα Στατιστική
Μέθοδοι διδασκαλίας Προφορικές παραδόσεις (13 εβδομάδες x 2 ώρες θεωρία και 2ώρες ασκήσεις)
Αξιολόγηση Γραπτή τελική εξέταση, προαιρετική εξέταση προόδου
Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική
Βιβλιογραφία
  • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, Γ. Ν. Ταγαράς. Εκδόσεις Ζήτη, 2001.
  • Διαχείριση και Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας , Χρ. Κίτσος, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2003