6ο εξάμηνο


Μάθημα: Τεχνολογία ΛογισμικούΤίτλος μαθήματος Τεχνολογία Λογισμικού
Κωδικός μαθήματος ΜΚ33
Είδος μαθήματος Υποχρεωτικό
Επίπεδο μαθήματος Προπτυχιακό
Έτος σπουδών 3ο
Εξάμηνο 6ο
Πιστωτικές μονάδες ECTS 5
Ιστοσελίδα eclass.uowm.gr/courses/ ICTE135/
Ώρες ανά εβδομάδα 4
Διδάσκων Σταματία Μπίμπη (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Περιεχόμενο μαθήματος Εισαγωγή στην τεχνολογία λογισμικού. Mοντέλα ανάπτυξης λογισμικού. Κύκλος ζωής λογισμικού. Απαιτήσεις λογισμικού. Διαγράμματα ροής δεδομένων, διαγράμματα δομής. Σχεδίαση λογισμικού. Κωδικοποίηση και τεκμηρίωση λογισμικού. Δοκιμασία λογισμικού, εργαλεία ελέγχου. Αντικειµενοστρεφής ανάπτυξη λογισµικών συστηµάτων, η γλώσσα µοντελοποίησης UML: Διαγράμματα κλάσεων και αλληλεπίδρασης. Διάγραμμα κατάστασης και δραστηριότητας. Μοντέλα προδιαγραφής συστημάτων.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες Γνώση και εμπειρία σε μοντέλα ανάπτυξης λογισμικού, ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων. Μέσα από την ανάπτυξη πρωτότυπης εφαρμογής, οι φοιτητές αποκτούν εμπειρία στη διοίκηση μικρών ομάδων ανάπτυξης και ελέγχου λογισμικού.Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το μάθημα Τεχνολογία Λογισμικού θα πρέπει να είναι σε θέση να:
  • Αναλύουν και να σχεδιάζουν συστήματα λογισμικού με τη γλώσσα uml.
  • Διαχειρίζονται έργα λογισμικού, να μπορούν να εκτιμήσουν το κόστος λογισμικού και να διαχειριστούν πιθανούς κινδύνους.
  • Υλοποιούν μεγάλα αντικειμενοστραφή συστήματα.
  • Εφαρμόζουν τεχνικές ελέγχου λογισμικού (white and black box testing).
  • Σχεδιάζουν λογισμικό αξιοποιώντας πρότυπα σχεδίασης λογισμικού όπως τα πρότυπα "adapter", "visitor", "composite", "observer"
  • Μεταφέρουν το σχέδιο λογισμικού (διαγράμματα κλάσεων, διαγράμματα ακολουθίας) με συνέπεια σε επαληθεύσιμο και επικυρώσιμο κώδικα.
  • Να μπορούν να υπολογίσουν βασικές μετρικές κώδικα λογισμικού όπως οι μετρικές του Halstead, Mc Cabe.
  • Να είναι γνώστες το βασικών μοντέλων ανάπτυξης λογισμικού: καταρράκτης, RUP, μοντέλα συνιστωσών, σπειροειδές μοντέλο και να μπορούν να τα εφαρμόσουν στη πράξη.
Προαπαιτούμενα μαθήματα Κανένα
Μέθοδοι διδασκαλίας Διαλέξεις, εργασία
Αξιολόγηση Γραπτή εξέταση (65%), Εργασία (35%)
Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική
Βιβλιογραφία


Διδάσκων: Μπίμπη Σταματία